PROTOCOLBEPALINGEN

 

Algemene richtlijnen voor ons naar u:

 1. Zorg dat iedereen zoveel mogelijk 1,5m afstand tot elkaar kan houden. Dat geldt zowel binnen als buiten. Dat geldt voor medewerkers, gasten, maar ook afhalers, bezorgers en leveranciers.
 2. Handhaaf met het deurbeleid en toezicht op naleving van de regels. Als de ondernemer niet aanwezig is, dan is de bedrijfsleider daarvoor eindverantwoordelijk.
 3. Wees extra alert op de regels van sociale hygiëne (voor bedrijven met een Drank en Horecawet vergunning) in relatie tot waarborgen van de 1,5 meter.
 4. Zorg voor maximale bedrijfshygiëne, vooral in de keuken, sanitaire voorzieningen en de pinterminals.
 5. Reinig tafels, stoelen en menukaarten grondig als gasten het bedrijf hebben verlaten.
 6. Instrueer de medewerkers over de hygiënische maatregelen (bv. handen wassen) die zij in acht moeten nemen, voorzie ze van hygiënische hulpmiddelen (bv. desinfecterende middelen en eventueel mondkapjes en handschoenen).
 7. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

 

Algemene richtlijnen voor de gasten:

 1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.

Uitzonderingen: a. aan een tafel mogen maximaal 4 personen zitten, tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat.

 1. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt
 2. Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten
 3. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op
 4. Was bij binnenkomst grondig je handen
 5. Was na het toiletbezoek grondig je handen
 6. Betaal contactloos (pin)
 7. Online bestelde producten worden geleverd tot de voordeur, zonder fysiek contact
 8. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf leidt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.

 

Restaurant:

Voorkom ophoping van gasten bij de ingang, ingang via hoofdentree:

 • Wij werken voor ons restaurant uitsluitend met reserveringen (via mail of telefonisch), via de mail tot 15.30 uur, telefonisch in overleg.
 • Wij werken voor ons restaurant met tijdsblokken:

koffie, thee, borrel – 16.00 tot 17.30 uur

diner 17.30 uur tot 19.30 uur

diner 19.30 uur tot 22.00 uur

borrel 22.00 uur tot 24.00 uur

Uitsluitend in overleg is hier van af te wijken.

 • Niet meer dan 30 personen in totaal (inclusief medewerkers)
 • Bij ontvangst moet er een controlegesprek plaats vinden om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten?). Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden.
 • Zijn er geen gezondheidsrisico’s, begeleid op gepaste afstand gasten naar hun tafel
 • Breng markeringen aan om te voorkomen dat (groepen van) gasten die even moeten wachten binnen een afstand van 1,5m van elkaar komen te staan
 • Laat alle gasten bij binnenkomst de handen wassen (of met water en zeep of met een desinfecterende handgel)
 • Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen de tafels, tenzij de tafels van elkaar zijn gescheiden door een schot of transparant scherm.
 • Meer dan 4 personen aan één tafel zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.
 • Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen medewerkers binnen 1,5m aan tafel de bestelling opnemen, de bestelling plaatsen wij op de lege tafel tussen de tafels in waarvan je het zelf afpakt.
 • Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of creditcard
 • Vertrek via hoofdentree, maar houd afstand van arriverende gasten
 • Wij reinigen tafels, stoelen en menukaarten grondig als gasten het horecabedrijf hebben verlaten.

 

Terras:

Exacte regels als hierboven, maar zonder beperking in het aantal gasten (en wij hebben terrassen genoeg) uiteraard geldt ook hier wel minimaal 1,5 meter afstand tussen de tafels, tenzij de tafels van elkaar zijn gescheiden door een schot of transparant scherm.

 • Meer dan 4 personen aan één tafel is uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.
 • Gasten mogen alleen maar zitten op een terras.

 

Voor vragen en reserveringen mail via buitenzorg@buitenzorg.nl of bel 0318-610313.

Graag tot ziens!

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden over nieuwe gerechten, acties en activiteiten? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief die zo af en toe naar u zal worden verstuurd.